Το Διδακτικό Μας Προσωπικό


hpap@econ.auth.gr

Ο Παπαδόπουλος Θ. Χρυσολέων είναι καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή περιοδικά και Συνέδρια και 2 βιβλία (Chapman & Hall, 1993 and Springer, 2009). Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής γνωστών διεθνών περιοδικών στο αντικείμενο της Διοίκησης Παραγωγής / Επιχειρησιακών Λειτουργιών (IJPR, CAIE) και συν-εκδότης ειδικών τόμων (ANOR, II...evpet@econ.auth.gr
Καθηγήτρια

Η Ευγενία Πετρίδου, διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι επιστημονικώς υπεύθυνη της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΑΠΘ. Έχει δημοσιεύσει πλήθος ερευνητικών εργασιών σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα κ...hspathis@econ.auth .gr

O Καθηγητής Χαράλαμπος Σπαθής έχει πραγματοποιήσει Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Διδάσκει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., στο Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Επιχειρήσεων», στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Πληροφορική και Διοίκηση» και στο Ελλην...kosmid@econ.auth. gr
Καθηγήτρια

Η Κυριακή Κοσμίδου είναι Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Τραπεζική-Χρηματοοικονομική στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ» και Διευθύντρια του Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Είναι απόφοιτος του Τμ...dkous@econ.auth.gr

Ο Δημήτριος B. Κουσενίδης είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής -
Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Είναι Πρόεδρος του Τμήματος, μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ, και μέλος της
Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι, επίσης, μέλος
του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ερευνών κα...chbouts@econ.auth.gr
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Η Χριστίνα Μπουτσούκη είναι Aναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Μάρκετινγκ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι πτυχιούχος μαθηματικός (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), έχει μεταπτυχιακό στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Lancaster University, Management School) και Διδακτορικό στο Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου (Manchester Metropolitan University, De...adiama@econ.auth.gr
Επίκουρος Καθηγητής

Ο Αλέξανδρος Διαμαντίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MSc από τη σχολή School of Computer Applications του Dublin City University της Ιρλανδίας. Είναι κάτοχος του διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μηχανι...tkazanas@econ.auth.gr
Επίκουρος Καθηγητής

Ο Αθανάσιος Καζάνας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος καθώς και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Οικονομική...


Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή